Privacyverklaring arne brick design
arne brick design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Bisschop Boermansstraat 50
6041 XN Roermond
+31 (0) 615271604
info@arnebrickdesign.com
Persoonsgegevens die arne brick design verwerkt
arne brick design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan arne brick design verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die arne brick design verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die arne brick design verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. arne brick design kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. arne brick design raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat arne brick design zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@arnebrickdesign.com, dan verwijdert arne brick design deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag arne brick design persoonsgegevens verwerkt
arne brick design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- arne brick design verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.
Hoe lang arne brick design persoonsgegevens bewaart
arne brick design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. arne brick design hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
arne brick design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die op deze website worden gebruikt
Deze website wordt gehost op het Adobe Portfolio platform waarbij het voor het weergeven van lettertypen gebruik maakt van Adobe Typekit Service. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technische cookies om deze website correct te laten functioneren. De privacyverklaringen van Adobe zijn te raadplegen op https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html, https://www.adobe.com/privacy.html.
Om rapportages te verkrijgen over het gebruik van deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met geanonimiseerd IP-adres; deze zijn niet terug te leiden op het individu. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door arne brick design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij arne brick design een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arnebrickdesign.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt arne brick design u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. arne brick design reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
arne brick design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe arne brick design persoonsgegevens beveiligt
arne brick design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@arnebrickdesign.com. arne brick design heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- DKIM en SPF zijn internetstandaarden die arne brick design gebruikt om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
Laatst gewijzigd op 3 mei 2023.
Back to Top